girl in motion

During and after my journey, I was interviewed a couple of times. The editors mixed it nicely with my own footage thus giving a bit of a visual insight as well.

One interview was made by the famous national Greek tv station ERT about which I also wrote the blog ‘Le temps de l’auto-gestion’ (in Dutch with a French title =,-). These women and men have lived through stunning times over the last two years: the tv station was shut by the government, some 10% of the crew —professionals to the core— resisted and continued working without salary for two years, then the station was re-opened last June.
In 2014 I made a photo reportage about them. The header photo here of Christina Siganidou is from that series. She’s one of the most famous journalists and news anchors who stayed on board. The closing of ERT was an unexpected emancipation for her. (more in the blog post)
This summer they interviewed me in Thessaloniki. [in Greek + road movie bits & pieces]

The second tv-interview was made by Dutch online motorcycle channel MotoMe.nl with journalist Joost Overzee and has been subtitled.

[small side remark: since the silence of the bike is so amazing, I’m not too keen about the soundtracks, but well… you’ll have to imagine it =:-]

‘Le temps de l’auto-gestion’

Dat is hoe Eric Postiaux, de Belgische cameraman die al meer dan 20 jaar voor ERT3 werkt, en zijn collega’s, de twee jaar benoemen die ze haast bij toeval als activisten doorbrachten. ‘Mais je ne suis pas un révolutionnaire; je me considère comme un résistant.’

ERT was en is sinds kort opnieuw de Griekse staatstelevisie en -radio, vergelijkbaar met de VRT. Twee jaar geleden, op 11 juni 2013, trok de toenmalige rechtse regering van Samaras letterlijk en figuurlijk de stekker uit de nationale omroep. Officieel heette het omdat ze veel teveel geld kostten aan de belastingbetaler, omdat een groot deel van het personeel geen zak uitvoerde en een te hoog salaris kreeg voor dat nietsdoen. De ‘luie ambtenaren’ én een groot deel van de Grieken wist wel beter. ERT bracht ook ‘links’ nieuws, sociaal relevante onderwerpen, toonde de crisis en waar de schoen duwde.

Lees verder